BEGELEIDING

Als tinkerbegeleider probeer je constant de deelnemers te prikkelen om verschillende opties te verkennen en net dat ene stapje verder te gaan. De begeleider is dus heel even geen leerkracht, maar eerder een coach en moderator van het ontwikkelingsproces.  Centraal staat hier het begrip flow: net als bij andere vormen van projectmatig werken is het als begeleider vaak zoeken naar een balans tussen vrijheid en sturing: leerlingen durven laten falen zonder dat dit ten koste gaat van hun motivatie én leerlingen op de juiste momenten de juiste leerimpulsen aanreiken.

Geen evidente zaak, maar alles kan eigenlijk teruggebracht worden naar goede observaties. Waar is de tinkeraar mee bezig? Wat zijn de valkuilen die hij/zij tegenkomt? Hoe gaat de tinkeraar verder als hij op een punt komt waar hij vastloopt? Wordt er een dialoog opgestart of blijft de deelnemer in een hoekje verder wroeten?

Met goed voorbereide scaffolding help je de deelnemer al een stuk verder. Bij deze manier van ondersteuning hou je als begeleider voortdurend extra inhouden, stappenplannen of zoekstrategieën achter de hand en verwijs je de deelnemers hiernaar door als ze vast komen te zitten. Voorzie daarnaast ook extra prikkels en uitdagingen voor wie hier nood aan heeft. Niet onbelangrijk is hierbij je rol als semi-expert, waarbij je vanuit je eigen ervaringen met het materiaal of de activiteit samen met de deelnemers gaat onderzoeken.

Tenslotte hou je de klok in de gaten: een tempo op maat van de groep en/of individuele deelnemer is een must. Een deelnemer die graag wat wil verdiepen, kan soms wat langer aan de slag blijven, maar mag ook niet te lang blijven hangen bij dezelfde deelstappen.