EVALUATIE

Tijdens tinkeractiviteiten ontstaan evaluatiemomenten vaak heel spontaan en natuurlijk. De deelnemers kijken kritisch naar hun deelresultaten, gaan met elkaar in overleg, toetsen af bij de begeleider, …

Af en toe is het wel nodig om die losse momenten even te focussen. We willen het leerproces een stuk sturen en plaatsen binnen een groter geheel, deelnemers heel gericht laten kijken naar hun resultaten en die van de anderen of soms vanuit hun ervaringen gewoon een stukje theorie vastzetten (denk maar aan die vakspecifieke doelen). Dan hebben we het nog niet gehad over quoteringen...

Een aantal praktische tips om die evaluatiemomenten iets gerichter te organiseren:

  • We hadden het er al eerder over, maar samen met de leerlingen een aantal (sub)doelen bepalen aan het begin van een activiteit helpt hen een stuk bij het oriënteren en focussen. Doorheen het project dan niet alleen hun resultaten toetsen aan de doelen, maar ook de doelen zelf durven bijsturen versterkt alleen maar het eigenaarschap dat ze voelen bij de activiteit.
  • Evalueren is ook leuker als je het samen doet. Samenwerking en communicatie staat al zo centraal binnen deze aanpak, dat het bijna logisch is dat de leerlingen zelf een actievere rol krijgen in het evalueren. Zelfevaluaties en groepsevalutaties helpen je als begeleider om een zuiverder oordeel te kunnen vellen als er op het einde van de rit punten aan te pas moeten komen.
  • De milestones die je bij het uitdenken van de activiteit hebt bepaald, zijn vaak de ideale en natuurlijke momenten voor evaluatie. Focus je hierbij vooral op feed forward in plaats van feed back – m.a.w. meer richten naar wat er nog komt in het project en hoe we dat gaan aanpakken i.p.v. het proces tot dan toe vooral retroactief te bespreken.
  • Denk ook goed na over waar je evaluatiefocus ligt. Je hoeft niet altijd alle inhouden of doelen evenwaardig te bespreken of bekijken. Maak een gerichte selectie en durf die bij te sturen. Soms zijn de resultaatspecifieke doelen ook maar een excuus om aan bepaalde generieke competenties te werken bij de deelnemers.
  • Heel concreet dan: veel tinkeraars werken met een ‘tinker journal’, een soort van logboek of procesverslag waarin de milestones, onderzochte problemen, gesprekken, bijsturingen en inhoudelijke kennis neergepend worden. Dat kan een fysiek schrift zijn, maar vaak is het makkelijker om een Word document of een portfoliofunctie van een digitale leeromgeving te gebruiken. Als je de kans hebt om digitaal aan de slag te gaan, zijn video’s en foto’s een geweldige meerwaarde voor zo’n journal.